Følg oss på sosiale medier for kontinuerlige oppdateringer

Nominer kandidater til Årets DIGIT-kvinne

Årets DigIT-kvinne 2018 går til en foregangskvinne som enten alene eller som en del av et team har bidratt til nye digitale muligheter gjennom:

  • utvikling av ny teknologi, digitale konsepter eller digital kommunikasjon, eller
  • ny utnyttelse av eksisterende teknologi, digitale konsepter eller digital kommunikasjon

i 2017 og har tilhørighet til Trøndelag fylke.

Hun er en inspirasjon, og et forbilde gjennom at hun har et ønske om å tilgjengeliggjøre sin kompetanse for andre, enten gjennom deling, samarbeid eller å løfte andre opp og frem.