Årets DigIT-kvinne 2019 går til en foregangskvinne som enten alene eller som en del av et team har bidratt til nye digitale muligheter gjennom:

  • Utvikling av ny teknologi, digitale konsepter eller digital kommunikasjon
  • Eller ny utnyttelse av eksisterende teknologi, digitale konsepter eller digital kommunikasjon i 2018
  • Kandidaten skal ha tilhørighet til Trøndelag fylke
Hun er en inspirasjon, og et forbilde gjennom at hun har et ønske om å tilgjengeliggjøre sin kompetanse for andre, enten gjennom deling, samarbeid eller å løfte andre opp og frem.

Nominasjonen er stengt.