Årets DigIT-kvinne 2018 går til en foregangskvinne som enten alene eller som en del av et team har bidratt til nye digitale muligheter gjennom:

  • Utvikling av ny teknologi, digitale konsepter eller digital kommunikasjon
  • Eller ny utnyttelse av eksisterende teknologi, digitale konsepter eller digital kommunikasjon i 2017 
  • Kandidaten skal ha tilhørighet til Trøndelag fylke

Hun er en inspirasjon, og et forbilde gjennom at hun har et ønske om å tilgjengeliggjøre sin kompetanse for andre, enten gjennom deling, samarbeid eller å løfte andre opp og frem.

Årets jury – DigIT 2018

  • Ingrid Lonar (AssiTech) / Silje Engeness (Kosmorama) / Kristine B. Fredriksen (Kjelsberg) / Rolf Dyrnes (NxtMedia) / Janina Lamøy (Innovasjon Norge) / Letizia Jaccheri (NTNU) 

Nomineringen er stengt.