Hils på DigITs jurymedlemmer!

Ingrid Lonar (AssiTech), Silje Engeness (Kosmorama), Kristine B. Fredriksen (Kjelsberg), Rolf Dyrnes (NxtMedia), Janina Lamøy (Innovasjon Norge) og Letizia Jaccheri (NTNU) skal vurdere hvem som tildeles prisen årets DigIT-kvinne 2018.

Årets DigIT-kvinne 2018 går til en foregangskvinne som enten alene eller som en del av et team har bidratt til nye digitale muligheter gjennom:
  • utvikling av ny teknologi, digitale konsepter eller digital kommunikasjon, eller
  • ny utnyttelse av eksisterende teknologi, digitale konsepter eller digital kommunikasjon
i 2017 og har tilhørighet til Trøndelag fylke.

Hun er en inspirasjon, og et forbilde gjennom at hun har et ønske om å tilgjengeliggjøre sin kompetanse for andre, enten gjennom deling, samarbeid eller å løfte andre opp og frem.