Kristina Brend, Leder

Digital rådgiver

Hilde Amundsen, Leder

Gründer bak Mindfit app og freelancer webredaktør / kommunikasjonsrådgiver

Rolf Dyrnes Svendsen, Økonomi

NxtMedia

Line Berg, Praktisk og sponsor

Prosjektleder, Jenteprosjeket Ada NTNU

Tine A. Hunt, Markedsføring

Prosjektleder i CheckWare, styremedlem i Oda-Nettverk Midt Norge

Janina Lamøy, DigIT-prisen

Finansieringsrådgiver for gründere i Innovasjon Norge

Kari Bach Henningsen, DigIT-prisen

Girl Geek Dinners Trondheim

Marita Nilsson, Grafikk

Driftskoordinator, samt Konsulent i (ESIKT) Enhet for Service og Internkontroll i Trondheim Kommune

Sarah Serussi, Nettside

IT-konsulent, Acando Norge

Andrea Hegdahl Tiltnes, Arrangement

Kommunikasjonsrådgiver ved Det humanistiske fakultet ved NTNU og styremedlem i Wikimedia Norge

Hilde Wormdahl, Arrangement

Kommunikasjonsrådgiver, Kreftforeningen Trondheim

Marte Engelsåstrø, Arrangement

Girl Geek Dinners Trondheim

Camilla Persson Hager, Arrangement

Girl Geek Dinners Trondheim