DigIT er en faglig festkveld for kvinner og menn innenfor IT- og medieteknologisektoren i Trondheim og Midt-Norge, hvor vi har et spesielt fokus på å løfte frem kvinnelige rollemodeller innenfor området.

DigIT er en møteplass for de som vil bygge den digitale utviklingen i regionen. På DigIT kan studenter, arbeidstakere, lokalt, næringsliv, og kunnskapsmiljøene knytter kontakter på tvers av fag og miljø, med utgangspunkt i IT/media/digital utvikling og kommunikasjon. 

Gjennom nominasjonene til prisen Årets DigIT Kvinne 2016, og kåringene av denne skal vi løfte frem lokale hverdagsheltinner, som har gjort en ekstra innsats innenfor IT- og medieteknologifeltet i året som gikk.