Ukategorisert 13. februar 2015 | 0 Comment

Hva med å bruke helgen til å nominere en hederskvinne??

Prisen skal rette seg mot kvinner i Midt-Norge, og har som intensjon å bidra til å øke oppmerksomheten rundt mangfoldet innenfor digital utvikling, og til å synliggjøre lokale kapasiteter som har utmerket seg gjennom 2013.

Det regionale næringslivet har vilje til nyskaping og vekst og gjennom prisen for Årets DigIT Kvinne er det duket for å løfte frem en av mange gode historier på dette området.

Juryen for årets pris består av:

Janne Rødsand Helling, Klapp Media AS

Anita Utseth, Det Norske

Hanne Falstad, NHO

Anne Jacobsen, NCE Bergen

Aurora Klæboe Berg, Dirtybit

Prisen til «Årets DigIT Kvinne 2015» administreres av NxtMedia, i samarbeid med Girl Geek Dinners Trondheim, Oda nettverk Midt – Norge, Technoport, Kosmorama og TEKNA avd. Trondheim, og skal deles ut på DigIT 2015 den 8. mars!

Årets DigIT Kvinne 2015 er:

En foregangskvinne som enten alene eller som en del av et team har bidratt til nye digitale muligheter gjennom:

enten utvikling av ny teknologi

…eller ny utnyttelse av eksisterende teknologi

…eller nye digitale konsepter

…eller ny digital kommunikasjon

..eller på annen måte bidratt positivt til fremme av IT- og medieteknologi i regionen.

Tips oss om kvinner i regionen som fortjener å bli løftet frem.

OBS! Fristen er 20. februar, vær rask!

Nominer Årets DigIT kvinne her!