Susann Masdal

Prosjektassistent Ada NTNU

Janina Lamøy

Teamleder for Innovasjon Norge

Heidi Rønne

Leder for DigIT Norway


Heidi Blengsli Aabel

Leder for CheckWare

Louise Helliksen

Leder i eID AS som leverer SafeSpot