Heidi Rønne

Leder for DigIT konferansen 2021


Heidi Blengsli Aabel

Leder for CheckWare

Louise Helliksen

Leder i eID AS som leverer SafeSpot