2023 Maria Bartnes

Juryens begrunnelse:
Juryens begrunnelse:
Årets DigIT-Kvinne er en anerkjent fagperson og rollemodell innenfor sitt fagområde. Hun en inspirasjon for yngre generasjoner og bruker sin stilling aktivt for å øke rekrutteringen av jenter til teknologifag. Hun er en populær fagekspert som jevnlig stiller opp for å formidle viktig budskap og dele sin kompetanse med publikum.

Juryen legger spesielt vekt på at hun modig stikker hodet frem, aldri på vegne av seg selv, men på vegne av andre. Årets vinner retter søkelyset mot viktigheten av digital transformasjon innen sitt fagområde. Et område som blir mer og mer kritisk for nasjonal infrastruktur som må utvikles og beskyttes mot ondsinnede cyberangrep.
Hun opptrer ydmykt men samtidig med en faglig tyngde og trygghet som har ført til at hun i dag anses som en av landets viktigste fageksperter på Cybersikkerhet.

Daniela Soares Cruzes

2022
Daniela Soares Cruzes

Juryens begrunnelse:

Årets DigIT-Kvinne nyter stor anerkjennelse i både akademia og det private næringsliv. Hun har likevel gått under radaren for mange i regionen vår. Hun er høyt verdsatt og er kjent for å være en humørfylt kollega og svært dyktig fagperson. Hun deltar i en rekke fora og er sterkt engasjert og engasjerende innen sitt fagområde. Årets DiIgIT-kvinne fikk mange nominasjoner og beskrives av flere som svært inspirerende, en ildsjel, engasjert og opptatt av å fremme mangfold og likeverd. Årets DigIT-kvinne har en betydelig vitenskapelig produksjon bak seg som forsker, og hun har kombinert dette med ledende stillinger i næringslivet. Hennes artikler innen kvalitative metoder er kjent verden over, og hun har klart å oppnå å bli en av de mest siterte forfatterne innen sitt fagfelt.

Juryen mener at vi kan være stolte av å ha en kapasitet av hennes kaliber i vår region.

2020
Kristin Y. Pettersen

Juryens begrunnelse:

Hun inspirerer sine kolleger, sine studenter og folk fra både akademia og næringsliv med sitt arbeid. Hun fyller opp mot to pappesker med matematiske beregninger i uken. Hennes arbeidsområde er av mange anerkjent som en av de teknologiske områdene som vil påvirke hvordan vi jobber og lever i framtida

2019

Kristin Wulff

Juryens begrunnelse:

Juryen vurderer årets DigIT-Kvinne 2019 som en meget sterk og verdig vinner.

Vinneren er et generøst menneske som alltid fremmer andre og er svært inkluderende og nysgjerrig på mennesker, fagfelt og nye prosesser.

Juryen legger vekt på at hun har satt sine fotavtrykk i mange år og vært opptatt av å fremme både bransje, kollegaer og tverrfaglig samarbeid. Samtidig har hun selv holdt seg i litt bakgrunnen og latt andre skinne. Hun er en god rollemodell og innehar stor respekt både hos kollegaer, sine kunder og i bransjen! Hun har betydd mye for sin arbeidsgiver hvor hun har innehatt flere stillinger, både som fagperson og etter hvert også som leder. I dag tar hun en nærings PhD hos NTNU.

2018

Nina Fjelnset

Juryens begrunnelse:

Vinneren av DigIT-prisen 2018 er en kvinne med masse engasjement, energi og tæl. Hun gjør stort inntrykk på folk hun møter og setter spor etter seg. Vinneren skiller seg ut fordi hun jobber i skjæringspunkt mellom teknologi og kultur. Hun er et herlig eksempel på hva som du kan få når du kombinerer eksentrisiteten og kreativiteten fra kultursektoren, med teknologiens analytiske evner og gjennomføringskraften fra næringslivet. Årets vinner er også sitt ansvar bevisst for vårt økosystem for innovasjon og entreprenørskap.

2017

Letizia Jaccheri,
Instituttleder for Datateknikk på NTNU

Juryens begrunnelse:

Hun er et utrolig godt eksempel på en enkeltperson som har stått på gjennom mange år, som har hatt direkte innvirkning på både mange kvinner og menn i IT-sektoren i Trøndelag og som er en aktiv pådriver for å få flere kvinner inn i fagfeltet.

Hun har gitt mange aha-opplevelser rundt kvinner og data. Hun aktualiserer problemstillingen på en feirende måte. Hun bidrar til at likestilling blir en selvfølgelighet i dagligtale, ikke en krangel.

Hun er en foregangskvinne som i stor grad har bidratt positivt til å fremme IT- og medieteknologi i regionen. Hun er en foregangskvinne i et mannsdominert IT miljø, men uredd som hun er kaster hun seg inn i nye spennende prosjekter. Åpning av Telenor NTNU AI lab i dag er også et godt bevis på dette. I tillegg har hun i mange år jobbet aktivt med å fremme kvinners plass i akademia ved å etablere nettverk på tvers av institusjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Hun leder over 200 ansatte fordelt på tre campuser fordelt på to byer og har en viktig rolle for utvikling av datateknologi og informatikk ikke bare i regionen, men også nasjonalt og internasjonalt.”

2016

Berit Marie Alvestrand, UX-designer Eggs Design

Juryens begrunnelse:

Berit er en veldig flink støtteperson for jenter og damer som tenker seg teknologi, design og mediestudieprogrammer på NTNU.

Hun er en foregangskvinne som har bidratt til nye digitale muligheter gjennom utvikling av teknologi på Zedge. Har bidratt til å utvide EGGS design. 

Hun har skapt nye digitale konsepter og økt kommunikasjon innenfor teknologibransjen gjennom tiltak som Zedge hackathons og Trondheim Developer Conference. Hun har bidratt positivt på svært høyt nivå til fremme av IT- og medieteknologi i regionen.

2015

Hilde Amundsen, Gründer Mindfit

Juryens begrunnelse:

Årets DigIT Kvinne har pågangsmot, vilje og har kommet langt med sitt arbeide på kort tid. Hun har fått stor oppmerksomhet for sitt arbeide nasjonalt og internasjonalt. Hun har kombinert teknologi og et bruksområde som har betydning for mange mennesker.

Med selvhjelpsappen Mindfit app har hun skapt en mental trener som med enkle grep og teknikker kan endre brukerens tankemønster, og gi brukeren en bedre hverdag.

2014

Aurora Klæbo Berg,
Dirtybit

Juryens begrunnelse

Vinneren av årets DigIT pris er en faglig engasjert kvinne som brenner for teknologi-basert innovasjon.  Tross hennes ung alder har hun allerede oppnådd meget imponerende resultater

Hun er opptatt med å sette teknologi ”made in Norge” på kartet.  Hun viser mot til å arbeide i et utfordrende marked. Hun er veldig god inspirasjon for alle kvinner og menn – som ønsker å starte opp egen bedrift.

2013
Jacqueline Floch, seniorforsker Sintef

Juryens begrunnelse:

Floch er en engasjert og dedikert forsker og gjennom sitt livslange arbeid som forsker har hun hatt fokus på viktigheten av å utvikle teknologi med og for brukere, for å møte reelle behov.

Det er en kvinne som har bidratt til å sette Trondheim på kartet nasjonalt, men også internasjonalt. Hun er kanskje ikke så kjent, men hennes arbeid er verdensledende, skriver juryen som mener at Flochs arbeid har bidratt til utviklingen av flere innovasjoner verden over.