De fire finalekandidatene er:

Prisen Årets DigIT-kvinne går til en handlekraftig kvinne som enten alene eller som en del av et team har bidratt til nye digitale muligheter gjennom:

  • Utvikling av ny teknologi, digitale konsepter eller digital kommunikasjon
  • Ny utnyttelse av eksisterende teknologi, digitale konsepter eller digital kommunikasjon.
  • Kandidaten må ha sitt virke i Trøndelag fylke (bo og arbeide/studere i Trøndelag)
  • Hun er en inspirasjon, og et forbilde gjennom at hun har et ønske om å tilgjengeliggjøre sin kompetanse for andre, enten gjennom deling, samarbeid eller å løfte andre opp og frem.
  • Kandidaten kan være en leder eller en fagperson.