DigIT er en faglig festkveld for kvinner og menn innenfor IT- og teknologisektoren i Trondheim og Midt-Norge, der det er et spesielt fokus på å løfte frem kvinnelige rollemodeller innenfor området.

DigIT er en møteplass for de som ønsker å bygge den digitale utviklingen i regionen.

På DigIT kan studenter, arbeidstakere, næringsliv, og kunnskapsmiljøene knytte kontakt på tvers av fag og miljø, med utgangspunkt i IT, media, digital utvikling og kommunikasjon.

Gjennom nominasjonene til prisen ‘Årets DigIT-kvinne’, og kåringene av denne, skal vi løfte frem lokale hverdagsheltinner, som har gjort en ekstra innsats innenfor IT- og medieteknologifeltet i året som gikk.

DigIT ble arrangert første gang i 2013