Velkommen til vorspiel til kvinnedagen 7. mars og kåring av Årets DigIT-kvinne 2022!


Vi ønsker velkommen til kvinner og menn, studenter, næringsliv, ledere og teknologer der vi løfter frem kvinnelige teknologer og gode rollemodeller.

Sted: DNB Solsiden

Årets tema: Kuvending

Registrering og lett servering.

Musikalsk innslag

v/ Saksofonist Mona Krogstad med gitarist, (tidligere kåret til årets kulturtalent) 

Åpning av DigIT 2022, vorspiel til kvinnedagen v/ Heidi Rønne  

Konfransier Beate Wold Hygen, (Spillforsker, seniorforsker NTNU, Samfunnsforskning)

Innslag fra 3 bedrifter.
Bioneer, Miren Fikse
Elekt AS
TBD

Hvordan har Corona påvirket og utfordret daglig drift, rutiner m.m. i Norges største bank

Heidi forteller om hvordan hun og Checkware har håndter raske endringer i markedet og livet. 

Drikke, lett snacks og mingling. DJ fra kl. 1840

Musikkinnslag  v/ Saksofonist Mona Krogstad med gitarist

Louise forteller om hennes reise og hvordan hun kom opp med en ny forretningside under Corona. 

Deltakere i panelet er:

  • Nina Tranø, Seksjonsleder i Direktoratet for E-helse
  • Frode Lien Otnes, CEO Headshed AS
  • Janina Lamøy, Teamleder i Innovasjon Norge

Prisen er sponset av DNB. 

Deles ut av Berit Rian, daglig leder i Næringsforeningen i Trondheim.

 Konferansier Beathe W. Hygen runder av den faglige delen av arrangemenet. 

Etter foredragene er det god tid til mingling, litt mer mat og drikke og sosialt samvær.